Hotel dla psów "Mabuszek" Szczecin

Hotel przyjmuje zwierzęta na podstawie zgłoszenia przesłanego  sms-em na telefon: 513 813 605 lub telefonicznie, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu hotelu.

W zgłoszeniu należy podać:

  • Imię i nazwisko właściciela psa,

  • Adres, telefon

  • Imię, rasę i wiek psa

  • Planowany termin pobytu

  • Określenie czy pobyt psa będzie w kojcu z wybiegiem czy w domu.

 
Najdalej w ciągu jednego dnia od otrzymania zgłoszenia, udzielamy odpowiedzi, czy są wolne miejsca i określamy wysokość zaliczki. Zaliczka zwykle wynosi 50 % kosztów planowanego pobytu.
Następnie w ciągu jednego dnia należy wpłacić zaliczkę na konto bankowe hotelu 
lub w kasie, co uruchomi ostateczną rezerwację miejsca. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z usługi.
 
W przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsca w hotelu:
na co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – zwracamy 50% zaliczki, do 9 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia pobytu – zaliczka nie podlega zwrotowi
Pozostałe koszty pobytu w hotelu opłacacie Państwo w dniu powierzenia zwierzęcia. W przypadku przedłużenia pobytu, opłata zgodna z cennikiem. Skrócenie pobytu nie wpływa na wysokość wniesionej opłaty.
Hotel może uprościć powyższe procedury w wyniku indywidualnego uzgodnienia